Baptistenkerk Antwerpen

Heer van Bergenstraat 3 (ingang via nr. 1)
2050 Antwerpen-Linkeroever

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16)

Stad Antwerpen laat weten per 1/10/2021: "Alle beperkingen vallen weg bij het bezoek aan een gebedshuis en bij het plaatsvinden van erediensten." Meer info: klik hier.

Sinds 01/02/2017: onze kapel ligt binnen de Antwerpse lage-emissiezone! Meer info: klik hier.
Baptistenkerk Antwerpen - Elke zondag eredienst om 10:00

Elke zondag eredienst

Van 10:00 tot 11:30

Vrij toegang. Na de eredienst is er gelegenheid om na te praten met een kopje koffie of thee.

Over ons

Baptistenkerk Antwerpen in een zelfstandige evangelische baptistenkerk, wat betekent dat wij ons houden aan de traditionele leer van Gods Woord - de Bijbel.

Baptistenkerk Antwerpen - Visie

Visie

Onze focus is op Gods liefde voor iedereen, ons getoond door het leven, de dood en opstanding van Jezus Christus.  Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat zijn plaatsvervangend lijden en sterven ons verzoening heeft gebracht met God de Vader. Daardoor zijn we gereinigd van zonden. 
Een belangrijk deel van onze Baptistenkerk is de geloofsdoop; wanneer iemand tot geloof komt, wordt hij/zij gedoopt door volledige onderdompeling, als teken van hergeboorte in Christus.

Baptistenkerk Antwerpen - Erediensten

Erediensten

Onze wekelijkse eredienst is vrij te bezoeken voor iedereen. Tijdens een eredienst zingen wij liederen, bidden en lofprijzen de Heer, lezen uit de Bijbel en luisteren we naar een preek gebaseerd op Gods Woord.
Elke eerste zondag van de maand vieren wij het Heilig Avondmaal.

Wij vragen wel om op tijd aanwezig te zijn, zodat de eredienst niet gestoord wordt. Er is geen dress code, maar nette kleding is wel gewenst.
Baptistenkerk Antwerpen - Kinderen - Zondagsschool

Kinderen - Zondagsschool

Kinderen t/m de lagere school blijven in de eredienst tot voor de preek. Dan gaan ze naar hun eigen zondagsschoolruimte, waar ze iets leren uit de Bijbel, een lied leren, een video met een Boodschap bekijken, knutselen en/of spelen. 
De zondagsschool wordt altijd begeleid door een volwassene.
Baptistenkerk Antwerpen - Bijbel

"Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen."

Titus 2:11

Geloven

Wat wij geloven...

God

Uit zichzelf kan niemand God leren kennen. Als God Zichzelf niet bekend zou maken, zouden wij over Hem volledig in het ongewisse blijven. Het is genade dat God Zich laat kennen. Men kan God dus leren kennen - maar die kennis gaat verder dan oppervlakkig notie nemen van iets. Waarachtige Godskennis bewerkt het diepe bewustzijn dat men zelf door God gekend is. Niemand kan zeggen dat hij God kent zonder de beleving dat God hem nog beter kent.

Bijbel

Baptisten geloven dat de bijbel God's weg voor het leven toont. Als radicale gelovigen zoeken baptisten hun wortels in de openbaring van Gods waarheid

Jezus Christus

Jezus erkennen als Heer is de essentie in het belijden van het geloof. Zowel als individu als gemeente streven baptisten er naar om Jezus Heer te maken over alle aspecten van hun leven.

Heilige Geest 

De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-eenheid. In de Schrift wordt Hij de Trooster genoemd. Hij vult een kind van God met Gods liefde en doet hem Gods nabijheid smaken. Hij verzegelt, leidt en draagt de Zijnen naar Gods doel. De Geest is erop gericht in Gods kinderen vrucht voort te brengen voor God.

Kerk

Baptisten zien de kerk of gemeente als een gemeenschap van gelovigen die samenkomen voor aanbidding, getuigenis en dienst. In het beeld dat baptisten hebben van de gemeente heeft ieder lid een rol, in onderwijs, delen van het geloof, evangelisatie, sociale betrokkenheid, pastoraat, begeleiding, dienen, profetisch inzicht, gebed, genezing, organisatie en gastvrijheid.

Laatste dingen

Christus heeft Zijn gemeente niet zonder uitzicht achtergelaten. Hij komt terug en het toneel van de aarde zal dan volledig veranderen. Het verlangen naar een ontmoeting met Hem, een weerzien met onze geliefden in de Here en een genezen schepping zijn kostbare geschenken. Mensen zonder God leven zonder hoop - de hoop die God ons geeft stelt ons leven in een totaal nieuw daglicht. We kunnen dankbaar blijven onder alle omstandigheden. Zelfs als het leven geknakt wordt. Het lijden van deze wereld weegt namelijk niet op tegen de heerlijkheid die komen gaat.

Zit u met vragen? 

Bent u op zoek naar antwoorden in uw leven? Of wilt u meer weten over onze kerk en wat wij geloven?
Neem vrijblijvend contact op. 

Kalender

Elke zondag eredienst van 10:00 tot 11:30
Elke woensdag bijbelstudie van 19:30 tot 21:00

Waar vindt u ons?

Onze erediensten en andere activiteiten worden gehouden in de kapel van Baptistenkerk Antwerpen; Heer van Bergenstraat 3 (ingang via nr. 1), 2050 Antwerpen-Linkeroever.

BEREIKBAARHEID

PER AUTO
Wij zijn goed bereikbaar per auto. Parking vindt u op de openbare weg in de buurt.
Vanaf 01/02/2017: ons gebouw ligt binnen de Antwerpse lage-emissiezone! Meer info: klik hier.

OPENBAAR VERVOER
Per tram
Halte Antwerpen Halewijn is recht voor de deur. Volgende tramlijnen kunt u nemen:
Tramlijn 2 (Hoboken - Linkeroever)
Tramlijn 3 (Merksem - Zwijndrecht)
Tramlijn 5 (Wijnegem - Linkeroever)
Tramlijn 15 (Mortsel - Linkeroever)
Per bus
Volgende buslijnen stoppen aan halte Antwerpen Halewijn:
36, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99 en 99S
Meer informatie op de website van De Lijn

Contact


Kapel van Baptistenkerk Antwerpen

Heer van Bergenstraat 3 bus 4
(Ingang via nr. 1)
2050 Antwerpen-linkeroever

Contactgegevens

E-mail: contact@baptistenkerkantwerpen.be
Tel: 03 500 83 37

Baptistenkerk Antwerpen VZW
Ond.nr. BE0461.074.355

Baptistenkerk Antwerpen

Kerkenraad

"Vacature" - pastor
Marcel Van De Vijver - oudste
Norbert Ngila - diaken
Toin Bryssynck - diaken

Giften

op bankrekeningnummer:
BE09 7360 2746 0057 
(BIC: KREDBEBB)

CONTACTFORMULIER

Gebruik onderstaand formulier voor vrijblijvende inlichtingen

Deel deze website!

2019 © Baptistenkerk Antwerpen VZW - All Rights Reserved