Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

Hoewel Baptistenkerk Antwerpen VZW zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (baptistenkerkantwerpen.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

Baptistenkerk Antwerpen VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Baptistenkerk Antwerpen VZW zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren.

Privacy Policy

De gegevens verzameld via deze web site zijn bestemd voor intern gebruik door Baptistenkerk Antwerpen VZW. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Alle gegevens die u uitwisselt met de website is telkens met een beveiligde verbinding (SSL). Onze systemen zijn beveiligd tegen virussen en andere malware.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


2019 © Baptistenkerk Antwerpen VZW - All Rights Reserved